วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ วันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๐ ตำาบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติชม

สร้างโดย :


Kruda

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี