วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยครูวีณา ใจเพชร หัวหน้างานครูที่ปรึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ ช่วงบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวช.๓ โดยมี นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี ) นายชำนาญ พัวพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี. โอเค เซ็นเตอร์ เซอร์วิช จำกัด (วิทยากร) นายเจริญ เจริญลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (วิทยากร) นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ ครูผู้ช่วย (วิทยากร) ในกิจกรรมดังกล่าว ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


mentorteacher

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ