วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


mentorteacher

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ