วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคุณราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา) เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Kruda

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี