วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูและทำบุญสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาทจำนวน ๑๖ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๖ ทุน รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ ทุน และ กิจกรรมมอบเกียรติติบัตรให้แก่สาขาวิชา ที่มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยอดเยี่ยมประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


krunid

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์