วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับนางบุษยมาศ นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีวศึกษาภาคกลาง ที่เข้านิเทศ ติดตามการจัดทำใบช่วยสอน (Instruction Sheet) อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียน การสอน ศตวรรษที่ ๒๑ ในการทำผลงาน วิชาการแบบ PA สําหรับครูผู้สอน สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Kruda

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี