วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (ประธานเปิดโครงการ) พร้อมด้วยนายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางอุษา ไชยบุรินทร์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ และให้นักเรียน นักศึกษาส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดเพื่อนำเงินมาลงทุนทำธุรกิจในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Kruda

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี