๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.🙏🙏🙏❤

ติชม

สร้างโดย :


kruornpacha

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี