วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ สะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ประธานเปิดโครงการ) พร้อมด้วยนายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในโครงการ ส่งเสริมภาษาไทย “วันทาคุรุบวรสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันสำคัญของชาติคือ วันสุนทรภู่ (๒๖ มิถุนายน) และวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม) ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


kruornpacha

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี