วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ได้ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้นักเรียน นักศึกษาทราบ ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Kruweena

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี