วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาววีณา ใจเพชร ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Kruweena

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี