วันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์ หัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน งานบัญชี งานวางแผนและงบประมาณและงานพัสดุ ร่วมประชุมกระทบยอดเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ของงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ

ติชม

สร้างโดย :


kruornpacha

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี