วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Microsoft Teams เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จากสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติชม

สร้างโดย :


kruornpacha

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี