วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกิตติศักดิ์ ทรหด หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เป็นตัวแทนครูและบุคลาการทางการศึกษา ร่วมมอบชุดป้องกันสารเคมี(ชุด PPE) จำนวน 270 ชุดให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน ในโครงการ Fixit จิตอาสา ณ โรงพยาบาลบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


specialproject

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ