วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าดำเนินการทดสอบ ตามแบบ มฐ.๑ จำนวน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ระดับ 1 สาขาช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(การประมวลผลคำ) ระดับ 1 โดยมี นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายเผด็จ ทิมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อมคณะครูประจำสาขาสาขาวิชา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Automechanic

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ