วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมโครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี