วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวกาญจณาภรณ์ นุ่มน้อย เจ้าหนเที่งานพัสดุ และนางสาวชลธิชา สุขวงษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมโครงการฝึกอบรมหลัดสูตร “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติด้ารการเงินการคลัง และการจักซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่าน Application Zoom ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


parcelwork

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ