วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ครูจักรกริช ชังชะนาหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วยครูสาขาไฟฟ้ากำลัง สอบความคืบหน้าวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาฟ้ากำลัง ภายใต้โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


ep

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์