ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ร่าง'กลยุทธ์การบริหารจัดการอาชีวศึกษา' ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ติชม

สร้างโดย :


KruBle

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์