ประชุมเพื่อดำเนินการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ๓๐ ชั่วโมง ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


KruBle

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์