วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวอังศุพิพิชญ์ ภักดี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป์ หัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 4 เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


finance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ