วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


activity

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ