วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูดิเรก ไชยทองงาม หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


activity

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ