วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายจักรกริช ชังชะนา หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการมอบหมายนโยบายงานอาคารสถานที่และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


building

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ