วันที่ 27/11/2564 นางอุษา ไชยบุรินทร์ ได้เข้าร่วมอบรม เชิงปฎิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบ Zoom

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี