ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนสังกัดองค์การนักวิชาชีพฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ขึ้นในวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงระยะวันดังกล่าวฯ

ติชม

สร้างโดย :


warehouse

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์