เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ นางอุษา ไชยบุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี