ประชาสัมพันธ์📣📣โครงการประหยัดและอดออม (ธนาคารโรเรียน) เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพการบัญชี สังกัดองค์การนักวิชาชีพฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการประหยัดและอดออม (ธนาคารโรเรียน) ขึ้นในวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันดังกล่าวฯ

ติชม

สร้างโดย :


activity

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ