วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกิตติศักดิ์ ทรหด หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาและชุมชน โดยมี นางเสาวภัค ธนบัตร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน รตอ.ตฤนภัทร กองพันธ์ นายประสาร แย้มประดิษฐ์ นางสาวชวนาถ จิตระบอบ และบริษัทเอ็นซีเค มอเตอร์ จำกัด ร่วมป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


specialproject

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ