โครงการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ ในการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา และระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (ระบบ RMS) ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


KruBle

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์