โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จัดทำเจลแอลกฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


KruBle

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์