ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาสามัญ - สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบาสะพาน ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน วิสัยทัศน์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ
       

สาขาวิชาสามัญ - สัมพันธ์ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

โทร. 032-697062   

กิจกรรม