งานวิทยบริการและห้องสมุด

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์  77230

 http://Library01.bspc.ac.th/

เพื่อนสมาชิก