งานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละการประกอบธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062   

 databspc@bspc.ac.th

เพื่อนสมาชิก