ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูดิเรก ไชยทองงาม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบาสะพาน
                   

ครูดิเรก  ไชยทองงาม

ครู คศ. 2 ( ครูชำนาญการ )

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร. 095-515-1994

ID LINE 081-797-8123

20100-1008 วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า

วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

6979