ครูดิเรก  ไชยทองงาม

ครู คศ. 2 ( ครูชำนาญการ )

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร. 095-515-1994

ID LINE 081-797-8123

เพื่อนสมาชิก