ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูสินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
                       

ครูสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 083-9419441   

 sineenart415@gmail.com

การพัฒนาตนเอง

20701-2007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

20701-2005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัติงาน 2565

สถิติเยี่ยมชม

2694