ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูกิตติพงษ์ คำเกิ่ง ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน วิสัยทัศน์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ
         
     

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง

ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

กิจกรรม