ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน
 
 

นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

จ.ประจวบครรีขันธ์ 77230

032697062

กิจกรรม

 

สถิติเยี่ยมชม

3352

KMe : KMe © 2021