ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบาสะพาน ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน วิสัยทัศน์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ
 
                 

ครูนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ

ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

10648