ยินดีต้อนรับ สู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครูปิยวรรณ กระมุท I Believe in Wind Beneath My WIngs
                             

ครูปิยวรรณ กระมุท

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

โทร.032-697062

063-081-1572

กิจกรรม

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

📌เรื่อง รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566(รอบปกติ)รอบ.📌

ปิดรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  (รอบปกติ) รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม-15 มีนาคม 2566 นี้ นักเรียนคนใดที่สนใจ เตรียมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  ของนักเรียนของพ่อ-แม่ อย่างละ 1 ฉบับ( หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งให้นำใบ สูติบัตรมาด้วย) และใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน มาสมัครได้ที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานตามวันเวลาที่กำหนด นะครับ

ดูรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ 👇👇

 

 

สถิติเยี่ยมชม

5319

KMe : KMe © 2021