ครูอรรธิกา  อยู่เอี่ยม

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062   

 UNTIKA@bspc.ac.th

KMe : KMe © 2021