ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูวัลลภ กรีไกรนุช ประจำสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน
               
 
       

ครูวัลลภ กรีไกรนุช

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

โทร.032-697062

PLC

กิจกรรม