ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน คูรรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท (ครูแนน) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
                       

ครูรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท(ครูแนน)

ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062   

 Krunan@bspc.ac.th

กิจกรรม

สื่อการเรียน เรื่อง พลังงานน้ำ

สื่อการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรฯ พลังงาน

สื่อการเรียน เรื่อง ทัพยากรพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย

สื่อการเรียนเรื่อง พลังงานความร้อนใต้พิภพ

สื่อการเรียน เรื่อง พลังงานทดแทน

สื่อการเรียนเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ

สื่อการเรียน เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สื่อการเรียน เรื่องปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สื่อการเรียน เรื่อง กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สถิติเยี่ยมชม

3884