ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน คูรรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท (ครูแนน) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
                       
   

ครูรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท(ครูแนน)

ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062   

 Krunan@bspc.ac.th

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

8052

KMe : KMe © 2021