ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์ครูจักรกริช ชังชะนา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
                   

ครูจักรกริช ชังชะนา

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062   

 krujakkrit@bspc.ac.th

 

30104- 8502 วิชาโครงงาน

กิจกรรม

 

 

เอกสารประกอบการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาตนเอง

สถิติเยี่ยมชม

9591

KMe : KMe © 2021