ว่าที่ร.ต.นฤพนธ์  ใหญ่ยงค์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062   

 e29cjm@gmailc.com

เพื่อนสมาชิก