นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062    081-6239539

 philaiwan@bspc.ac.th

กิจกรรม