ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูเกษร สาระบูลย์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน วิสัยทัศน์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ