ครูเชิดพงศ์  จันทรวัฒนกิจ

101/1 ม.1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 063-9355415

 bspc.ac.th@gmail.com

KMe : KMe © 2021