นายศุภวิชญ์  จงทอง (จ๊อบ)
นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

☎ 098-5458682
 job.montree@gmail.com

กิจกรรม